Hakem Süreci
  • – Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’na gönderilen bildiri özetleri editöryal ekip tarafından incelenir ve daha sonra hakemler tarafından değerlendirilir.
  • – Ön değerlendirme sürecinde özetleri başarılı bulunan bildirilerin tam metinleri editöryal süreçlerden ve hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra yazarın tercihine göre Akdeniz İletişim Dergisisempozyum özel sayısı ya da uluslararası kitap bölümü olarak yayımlanmasına karar verilecektir.
  • – Bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda yazılarda değişiklik ve/veya düzeltme istenebilir.
  • – Katılımcılara sunumlarının ardından katılım sertifikası ve sempozyum özet kitapçığı verilecektir.

 

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişimTel:
Tel: