Sempozyum Katılım Esasları

3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu
Dijitalleşen Dünyada İletişim Alanındaki Yönelimler
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
01-03 Kasım 2018

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak 01-03 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’nun ana teması “Dijitalleşen Dünyada İletişim Alanındaki Yönelimler” olarak belirlenmiştir.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyen ve uygulamacıların katılımı ile gerçekleştirilecek olan sempozyumda dijitalleşen dünyada iletişimalanı farklı geleneklerden gelen değişik bakış açılarıyla derinlemesine ele alınıp incelenecektir. Disiplinlerarası bir alan olan iletişimin dijital dünya odaklı ele alınması ve konu ile ilgili soru ve sorunların tartışılarak alana kuramsal katkılar sağlanması hedeflenmektedir.

Dijital iletişime ilgi duyan akademisyenler ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen ve geleneksel hale gelmesi planlanan 3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’na katılımlarınızı bekleriz.

Prof. Dr. Ahmet AYHAN
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

ALT BAŞLIKLAR

• Dijital İletişim
• Dijital Kültür
• Dijital Yurttaşlık
• Dijital Yayıncılık
• Dijital Aktivizm
• Dijital Medya ve Söylem
• Dijital Reklamcılık
• Dijital Sinema
• Dijital Canlandırma ve Oyunlar
• Dijital Fotoğrafçılık
• Dijital Halkla İlişkiler / Kurumsal İletişim
• Dijital Medya ve Dezenformasyon
• İnternet Gazeteciliği
• Yeni Medya ve Nefret Söylemi
• Algı Yönetimi ve Medya
• Siyasal İletişim ve Medya
• Siberzorbalık
• Sosyal Medya ve Kimlik
• Yeni Medya ve Etik
• Yeni Medya Okuryazarlığı
•Veri Gazeteciliği
• Robot Gazetecilik
• İliştirilmiş Gazetecilik

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Kabul Tarihi: 1 Mayıs  2018
Bildiri Tam Metinlerini Son Gönderme Tarihi: 03 Ağustos 2018
Katılım Ücreti İçin Son Tarih: 20Eylül 2018
Kabul Edilen Tam Metin Bildirilerin Duyuru Tarihi: 15 Eylül 2018
Sempozyum Tarihleri: 01-03 Kasım 2018

İLETİŞİM

Arş. Gör. Telefon: +
Arş. Gör. Telefon: +
Fax: +

Adres: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs Antalya Türkiye

E-Posta Adresi: mediastudies2018@gmail.com
Sergi için E-Posta Adresi: mediastudies.exhibition2018@gmail.com
Web Sitesi: http://ims.akdeniz.edu.tr

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişimTel:
Tel: