Bildiri Gönderim Kuralları
  •  Özet Bildiri; Başlık ve yazar adından sonra, Times New Roman 10 punto harf büyüklüğüyle, Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış olan özet 150-250 kelime arasında olmalı; anahtar kelimeler de Türkçe ve İngilizce olarak en az 3 en fazla 5 tane olmalıdır”

 

KONGRE ÖZET KİTABI ve AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ÖZEL SAYISI YAZIM KURALLARI

EDİTÖR DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Çalışmalar dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Çalışmalar akademik bir dil kullanılarak yazılmalıdır.

Yazıların başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olması gerekmektedir.

Çalışmalar intihal içermemeli, turnitin programı veya uygun yazılımlardan alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

Çalışma amaç, konu ve içerik yönünden tutarlılık göstermelidir.

Makalelerde başlık, özet, anahtar kelimeler, abstract, giriş, literatür, yöntem, sonuç ve kaynakça bölümleri yer almalıdır.

Bu kurallara uymayan çalışmalar editör tarafından hakem değerlendirme sürecine girmeden reddedilecektir.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Editöryal değerlendirmeden geçen çalışmaların hakem değerlendirme süreci başlar. Hakem atamalarında, makale konusunun hakemin uzmanlık alanı ile uygunluğu göz önünde bulundurulur.

Çalışmalar kör hakemlik sistemine göre iki hakeme gönderilir. Her iki hakem raporunun olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır, olumsuz olması durumunda ise çalışma reddedilir. Hakemlerden bir olumlu bir olumsuz rapor gelmesi durumunda ise üçüncü bir hakeme başvurulur. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda çalışma kabul ya da reddedilir. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda çalışmaya ilişkin yazar(lar)dan değişiklik ve/veya düzeltme istenebilir.

YAZIM KURALLARI

Yazar(lar), isim, akademik unvanlarını ve görev yerlerini, açık posta adreslerini, telefon numaralarını elektronik posta adreslerini ayrı bir kapak sayfasında yazmalıdırlar.

Çalışmalarda İngilizce ve Türkçe öz (abstract) ile yazıya uygun Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır. Anahtar kelimeler en az 3 kelime olmalıdır.

Çalışmalar, daha önce bir toplantıda/sempozyumda tebliğ edilmiş ise, toplantının adı, tarihi ve yeri dipnotta belirtilmelidir.

Dipnotlar 10 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır.

Çalışmanın ana ve alt başlıkları (Giriş ve Sonuç başlıkları dahil) ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, 12 punto, bold, ve ortalı yazılmalıdır. Ana başlık, giriş ve sonuç bölümleri haricinde tüm başlıklar numaralandırılmalıdır.

Çalışmalar, Times New Roman karakteriyle 12 puntoda ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalı ve tablo, grafik, şekil, resim dahil 10- 30 sayfa aralığında olmalıdır. Yazılar yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemci programı ile yazılmalıdır. Başlıklar ve ara başlıklar kısa ve belirgin olmalıdır.

Çalışmada paragraflar, girintisiz olmalıdır. Paragraf aralığı önce 0 nk sonra 6 nk olmalıdır.

Çalışmalara sayfa numarası eklenmemelidir.

Şekil, grafik ve resimlere ait başlıklar 10 punto ile altta, tablo başlıkları ise 10 punto ile üstte ortalı ve bold olarak numaralandırılmış şekilde yer almalıdır.

Özetler çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonucu ile ilgili bilgileri içermelidir. Başlıkta ise “Öz” olarak belirtilmelidir.

Aynı çalışma ile farklı dergilere başvurulmamalıdır.

Çalışmaların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir

Telif hakları yasası gereğince çalışmada kullanılan alıntı, tablo, resim, örnekleme vb. izinleri yazarlar tarafından alınmalıdır.

 

KAYNAK GÖSTERME

Dergiye gönderilen tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları APA 6 sistemine uygun olarak düzenlenmelidir. APA 6 formatına https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf  linkinden ulaşabilirsiniz.

PETER LANG

Çalışmalarda İngilizce öz (abstract) ile yazıya uygun İngilizce anahtar kelimeler (keywords) yer almalıdır. Anahtar kelimeler en az 3 kelime olmalıdır.

Çalışmalar, daha önce bir toplantıda/sempozyumda tebliğ edilmiş ise, toplantının adı, tarihi ve yeri dipnotta belirtilmelidir.

Dipnotlar 9 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır.

Çalışmanın ana ve alt başlıkları (Giriş ve Sonuç başlıkları dahil) ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, 12 punto, bold, ve ortalı yazılmalıdır. Ana başlık, giriş ve sonuç bölümleri haricinde tüm başlıklar numaralandırılmalıdır.

Çalışmalar, Times New Roman karakteriyle 10 puntoda ve tek satır aralığı ile yazılmalı ve tablo, grafik, şekil, resim dâhil 15 sayfayı aşmamalıdır. Yazılar yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemci programı ile yazılmalıdır. Başlıklar ve ara başlıklar kısa ve belirgin olmalıdır.

Çalışmada paragraflar, girintisiz olmalıdır.

Çalışmalara sayfa numarası eklenmemelidir.

Şekil, grafik ve resimlere ait başlıklar 10 punto ile altta, tablo başlıkları ise 10 punto ile üstte ortalı ve bold olarak numaralandırılmış şekilde yer almalıdır.

Çalışmalar Word programında hazırlanıp .doc formatında iletilmeli ve sağ, sol, alt ve üst kenar boşlukları 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

Peter Lang’e gönderilecek tam metinlerin yazım kuralları

 

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişimTel:
Tel: